TIC

Obisk Cerkelj sem si zamislil takole.

Del poti bom prekolesaril, del ogleda pa opravil peš. Pri Petrovčevi hiši v kateri  je tudi Turistično informativni center si bom izposodil kolo in se najprej odpravil do najbolj oddaljene točke. Do kraja Adergas.

Ime vasi Adergas zveni nemško, »An der Gasse« pomeni na ulici, »An der Gras« pa na travi (oziroma bolje rečeno; na trati). Blizu je namreč vas Trata, s podružnično cerkvijo svete Marjete.

Kakšen se vam zdi moj plan? Kaj pravite? Predlagam, da se odpraviva skupaj.

No, kdo bo prej tam?! 3… 2… 1…