Adergas

Tukaj sva. Saj ni bilo tako zahtevno, kajne?

Ste vedeli, da so leta 1238 sem prišle nemško govoreče nune plemiških rodbin iz okolice Dunaja. Te so s seboj prinesle bogato dediščino, s katero so lahko kupovale posestva. Uau tole je ogromna cerkev.

Cerkev in nekdanji samostan dominikank, ustanovljen leta 1238, leži na robu naselja Adergas. V 15. stoletju so samostan napadli Turki in ga poškodovali. V 18. stoletju so ga obnovili.

Poslušaj zgodbo Adergasa

Cesar Jožef II. je samostan leta 1782 ukinil. Slike na sedmih oltarjih je med leti 1771 in 1773 izdelal avstrijski slikar Johann Martin Schmidt, po svojem rojstnem kraju imenovan Kremser-Schmidt.

Najznamenitejša umetnina v cerkvi je romanski božjepotni kip Marije z Jezusom, ki je najstarejši ohranjeni Marijin kip na Slovenskem iz okoli 1220. Od srednjega veka dalje, kipu ob različnih cerkvenih praznikih, še danes menjajo oblačila. 

Med drugo svetovno vojno so bili domačini opozorjeni, da namerava nemška vojska iz cerkve vzeti slike. Vest jim je posredoval kaplan, ki je bil Nemec. Domačini so slike zazidali in jih s tem rešili. V času enakonočja padejo dopoldne sončni žarki na kip svetega Dominika.

V času Marijinega oznanjenja, spomladi 25. marca, sonce skozi vzhodno okno posveti na Boga Očeta ter Svetega Duha.

Kviz o Cerkljah

Na današnjem popotovanju smo vam pripravili kratek kviz. Pri vsaki točki smo za vas pripravili tri vprašanja. Vsako vprašanje ima po tri možne odgovore, od katerih je le eden pravilen. Izberite pravilni odgovor.

Samostan je ukinil cesar Jožef II., ki je bil sin:
Sisi (Elizabete)
Marije Terezije
matere Terezije

Pravilno!

Šment 🙂

Adergas je ime za:
samostan
cerkev
naselje

Pravilno!

Šment 🙂

Domačini so slike rešili pred nemško vojsko tako, da:
so jih zakopali
so jih prodali
so jih zazidali

Pravilno!

Šment 🙂

Deli ta kviz da vidiš svoj rezultat !

Čestitamo!

Adregas

Pravilno sem odgovoril/a %%score%% od %%total%% vprašanj

%%description%%

%%description%%

Loading...

Naslednja točka

Vam je bilo všeč? Zdaj pa naprej skozi čudovito pokrajino do naslednje točke. Mi sledite?